Η εταιρεία

Εξειδικευμένος εξοπλισμός, εργαλεία, φορτηγά – αυτοκίνητα είναι τα εργαλεία της Clima Shop

Η εταιρεία μας στεγάζεται επί της οδού Αγίων Σαράντα 11 στον Άγιο Δημήτριο Αθηνών σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία των στελεχών και του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης. Στο ίδιο κτήριο υπάρχει ξεχωριστός χώρος αποθήκης και συνεργείου. Στην αποθήκη μας βρίσκονται πλήθος αναλωσίμων και μη ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης, όπως και επισκευής μικρής έκτασης βλαβών καθώς και πλήθος εργαλείων.

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την άρτια και τεχνικά πλήρη εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων για όλο το εύρος ισχύος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Διαθέτουμε επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών όσο και για την ασφαλή εκτέλεση τους στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ιστορική αναδρομή

Η Τεχνική εταιρεία με διακριτικό τίτλο CLIMASHOP και επωνυμία "CLIMASHOP Ι.Κ.Ε" ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1977 - αρχικά σαν ατομική από τον κ. Μπιτσάκο Ν. , αργότερα, το 2004 έως 15/11/2010 σαν ομόρρυθμη εταιρεία με επωνυμία "Ν.Μπιτσάκος & Σια Ο.Ε" και σήμερα πλέον με την τρέχουσα μορφή της - με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση Δημόσιων και ιδιωτικών έργων στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών με εξειδίκευση στις Επισκευές-Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις & Κατασκευές Ψυκτικών ,Ηλεκτρολογικών, Κλιματιστικών & Υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας μας, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην καταγραφή και κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και λοιπών υποστηρικτικών λύσεων με γνώμονα την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιοτικών standards που έχουμε θέσει.