Η εταιρεία

Νομικά

Αριθμός ΓΕΜΗ:  87594102000 

 


 

Δείτε τους ισολογισμούς της εταιρείας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο έτος:

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017